Dotaz 2367

Dotaz, 2. 5. 2018

Dobrý den, dovolím si reagovat na předchozí odpověď.
Píšete, že při glaukomu se ztenčuje vrstva nervových vláken na sítnici (a při tom může dojít ke vzniku hemorrhagie, na kterou jsem se původně ptala). I když nejsou projevy zhoršení zrakových funkcí, ubývají ale oční nervy a tím přece glaukom postupuje. Logicky bych myslela, že jde tedy o zhoršení, když se nervová vlákna ztenčují. Kapky přece mají vývoj glaukomu pozastavit, takže když léčba zůstane stejná, budou oční nervy stále ubývat a glaukom se bude pomalu i při pravidelném kapání zhoršovat. Bojím se pak, zda za pár let nemohu tak přijít o zrak úplně. A v tom případě bych ani nechápala funkci kapek, když i při nich dochází ke ztenčování nervových vláken? Jak dlouho se takto může zraková ostrost a zrak vůbec zachovat?
Děkuji.

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 2. 5. 2018

V průběhu života odumírá určitý počet buněk, a to nejen nervových. U glaukomu se jedná o sítnicové gangliové buňky, tím dochází i ke ztenčování vrstvy sítnicových nervových vláken. Průběh tohoto procesu se v klinické praxi monitoruje pomocí morfologických zobrazovacích testů (např.OCT, HRT), které podstupujete při pravidelných kontrolách. O progresi nebo kompenzaci stavu usuzuje lékař podle dynamiky nálezů v časovém horizontu, tedy při porovnání těchto dílčích výsledků v čase. K posouzení kompenzace nebo zhoršení zrakovýh funkcí slouží funkční testy, např. vyšetření zorného pole (perimetrie).
Aktuální dostupná léčba očními kapkami ovlivňuje hlavní rizikový faktor - vyšší nitrooční tlak - cílem je snížení nitroočního tlaku na bezpečnou hranici, kdy nevzniká poškození -ta je však individuální. Pokud dochází přesto k progresi, může být indikována laserová nebo chirurgická léčba. Průběh onemocnění je nejlépe konzultovat s ošetřujícím specialistou, který má veškeré výsledky k dipozici.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex