Dotaz 2360

Dotaz, 2. 4. 2018

Dobrý den, pracuji s chemikáliemi a rád bych věděl které jsou nejnebezpečnější při kontaktu s okem. Také jaká látka, kterou bych mohl mít po ruce nejvíce neutralizuje danou chemikálii.

Děkuji za odpověď

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 2. 4. 2018

V zásadě platí, že je potřeba si uvědomit, že oči je třeba chránit před všemi cizorodými látkami. Úloha prevence je v tomto ohledu velmi důležitá. Striktně tuto problematiku včetně ochranných pomůcek řeší pracovně-právní předpisy. Může dojít k vážnému poškození louhy, kyselinami, cizími tělesy, mechanickými úrazy, ale i infikovaným materiálem. Pokusy o neutralizaci nedoporučujeme. Zásadou první pomoci je vydatný průplach spojivkového vaku nejlépe proudem vody, a to při otočení (everzi) horního víčka a následně rychlé řešení cestou odborné lékařské pomoci.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex