Dotaz 2346

Dotaz, 3. 1. 2018

mám glaukom (oční kapky monopost) a k tomu nízký krevní tlak, hrozí malá výživa očí - je možné zvýšit výživu očí nějakou medikací nebo potravinovými přípravky?

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 3. 1. 2018

Malou výživou oka zřejmě myslíte horší prokrvení. To skutečně z logiky nízkého krevního tlaku může hrozit, protože tepny v oku jsou konečné, je to periferie cévního zásobení. Analogii lze odvodit i v pocitu studených prstů zhoršením jejich prokrvení zúžením v chladu. Na trhu jsou přípravky, které mají prokrvení zlepšit. Protože však klinické randomizované studie neprokazují signifikantní účinnost, pohybujeme se zde spíše na komerční bázi. Poněkud jiná je problematika tzv.doplňků stravy, které mají svůj význam v léčbě degenerace sítnice, i zde však platí, že zásadní léčba sítnicových chorob spočívá v jiných způsobech léčby (injekce do oblasti sklivce, laserová terapie).

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex