Dotaz 2321

Dotaz, 5. 9. 2017

Dobrý den, prosím existuje vysvětlení pro výpadek zorného pole na jednom oku, avšak bez nálezu na OCT? Dle informací by až po porušení vrstvy retinálních vláken (což prokazuje OCT) mělo docházet k výpadkům v zorném poli (perimetrie). Jak je vůbec možné mít výpadky v zorném poli bez narušení vrstvy nervových vláken? (v souvislosti s glaukomem a při vyšetření na stejném přístroji u stejného lékaře). Děkuji

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 5. 9. 2017

Otázka zní, zda se skutečně jedná o prokázané výpadky v zorném poli, nebo jen o statisticky nevýznamné odchylky od normálu, případně tzv. fluktuaci, tedy rozdíly mezi jednotivými vyšetřeními v závislosti na pozornosti vyšetřovaného a technických možnostech metody a přístroje. Defekty v zorném poli se mohou objevit i z centrálních příčin, tedy onemocnění mimo vrstvu sítnicových nervových vláken.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex