Dotaz 2045

Dotaz, 15. 3. 2015

Může mít vyšetření magnetickou rezonancí vliv na oči - glaukom nebo návrat problémů s nerovnostmi na rohovce?

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 15. 3. 2015

Vyšetření magnetickou rezonancí neovlivňuje zrakové funkce.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex