Dotaz 191

Dotaz, 19. 9. 2008

V roce 2004 u mne byl zjištěn poúrazový zelený zákal,po 9 operačních zákrocích oko nevidí,kapu si pravidelně dál carteol LP 2%,ale i přesto u mne přetrvávají potíže,nevolnost,bolest hlavy,únava očí/ červené očí, citlivé na světlo/tyto problémy se porojevují často.V době nemocenského lečení se to častečně upraví,ale po nástupu se znovu potíže vratí. JAKÉ BYCH MĚL MÍT ZAMĚSTNÁNI

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 19. 9. 2008

Je-li oko slepé, je třeba zvážit, zda je nutná další léčba snižování nitroočního tlaku, a pokud ano, tak která. Řada léků má nežádoucí celkové i vedlejší účinky. Zaměstnání musíte zkoušet najít sám, je to individuální záležitost, není obecná rada.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex