Dotaz 1787

Dotaz, 2. 4. 2013

Může dlouhodobé užívání kortikoidů způsobit zhoršení zraku ? Vidění na dálku. Děkuji za odpověd

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 2. 4. 2013

Dlouhodobé podávání kortikoidů celkově i v lokální formě očních kapek do spojivkového vaku může zvýšit nitrooční tlak a způsobii sekundární glaukom. Také může částečně ovlivňovat lomivost optických medií oka, a proto může dojít k určité změně v ostrosti zrakové.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex