Dotaz 1718

Dotaz, 15. 11. 2012

Pro snížení očního tlaku mi byly předepsány kapky Azarga + Luxfen obojí 2x denně. Po přečtení příbalových letáků a všech nežádoucích účinků v nich popsaných mám pocit, že mi kapky spíš uškodí než pomohou. Žádám o radu, zda je kombinace těchto dvou silných léků vhodná. Čekám na filtrační operaci. Děkuji.

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 15. 11. 2012

Nežádoucí účinky doporovázejí zpravidla každou léčbu. Vzhledem k současnému stavu usoudil Váš ošetřující lékař, že v zájmu zachování zrakových funkcí je vhodná tato léčba. Po operačním zákroku bývá většinou léčba upravena.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex