Dotaz 1654

Dotaz, 24. 8. 2013

Dobrý den, dcera má oční tlak 27 ( 17 let), má přijít na další měření v ranních hodinách. Jaké hodnoty by měla mít? Pokud by měla ranní hodnoty dobré, mohou se k veřeru zvětšit a je to v pořádku??? Co navrhujete za další vyšetření? Tyto hodnoty nemá poprvé. Děkuji za odpověď

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 24. 8. 2013

Nitrooční tlak bývá nejvyšší v časných ranních hodinách, proto je snaha získlat měření v tomto období. Při vyšší hodnotě je třeba také provést změření tloušťky rohovky a podle výsledku pak korelovat naměřenou hodnotu - u tlustších rohovek můžeme při měření získat falešně vyšší hodnotu nitroočního tlaku.Další vyšetření jsou prováděna podle obecně platného schématu - vyšetření zrakových funkcí, zorného pole, odtokových cest pro nitrooční tekutinu, zhodnocení stavu zrakového nervu pomocí vyšetření oftalmoskopií ale i speciální zobrazovací technikou, denní křivka nitroočního tlaku. Teprve jsou-li všechna tato vyšetření provedena, lze zodpovědně stanovit diagnózu glaukomu.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex