Dotaz 1275

Dotaz, 4. 4. 2011

Dobrý den, můj lékař mi doporučil pětidenní hospitalizaci kvůli měření NT křivky. Je opravdu hospitalizace nutná, nebo se dá toto měření provést ambulantně?

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 4. 4. 2011

V některých případech se provádí denní křivka nitroočního tlaku ambulantně, jindy se navrhuje toto vyšetření při hospitalizaci, kdy se zároveň provedeou i jiné výkony než jen měření nitroočního tlaku. Záleží na konkrétním nálezu, postupech jednotlivých pracovišť a na dohodě lékař-pacient.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex