Dotaz 1183

Dotaz, 17. 1. 2011

Zajímalo by mne,jak dlouho průměrně trvá proces ztráty zraku od doby začátku zužování zorného pole v případě, že zvýšený oční tlak není eliminován.Jedná se řádově o měsíce nebo roky?Existuje nějaký statistický údaj?Děkuji.

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 17. 1. 2011

Nelze chápat medicinu a průběh chorob zvláště tzv. "po inženýrsku". Žádná takováto data průměrována nejsou. Existují různé klinické studie na souborech pacientů, které mají ale různý design, jiné cíle. Všeobecně platí více než v jiných oborech individuální přístup, samozřejmě v souladu s obecnými principy.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex