Dotaz 1178

Dotaz, 13. 1. 2011

Proč oční kliniky a soukromí lékaři neprovádí přepočet nitroočního tlaku na skutečný tlak, odpovídající naměřené tloušťce rohovky?Je tento údaj nepodstatný?

website.web.zz.text.consultation_responder_name, 13. 1. 2011

K provedení přepočtu je zapotřebí změřit nitrooční tlak a tloušťku rohovky. K tomu je třeba přístrojové vybavení - oční tonometr a pachymetr. K přepočtu slouží tabulka. Tato vyšetření by měla být dnes součástí běžného vyšetřovacího schematu u glaukomatika.

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.title

website.web.zz.text.ask_is_question_interesting.perex