Léčba

Ačkoli zelený zákal není v současné době možné vyléčit, existuje celá řada léčebných přístupů, kterými lze jeho průběh zmírnit. Léčba je v tomto případě velmi individuální, liší se případ od případu a je na posouzení ošetřujícího lékaře, který postup zvolí jako nejvhodnější pro daného pacienta. Obecně je v první řadě využívána medikamentózní léčba (užívání léků snižujících nitrooční tlak), následně je možné využít i laserové techniky či moderní chirurgické postupy. Cílem všech těchto terapií je dosáhnout stabilizovaného stavu a zamezit dalšímu poškození zraku a tím snížení kvality pacientova života. Včasná léčba zeleného zákalu je bezpečná a účinná. Kromě samotné léčby související s glaukomem je samozřejmě pacientům doporučeno, aby se zamysleli nad svým životním stylem a omezili negativní návyky, jako je například kouření. Zároveň je samozřejmě nutno řešit i chorobné stavy, které k rozvoji glaukomu přispívají (viz Příčiny a rizika), jako je například nízký nebo vysoký krevní tlak či diabetes mellitus.

website.web.zz.text.newsletter_free_subscribe