Známé i méně známé rizikové faktory pro rozvoj zeleného zákalu

Na začátku jsou jen malé výpadky zorného pole, kterých si nemocný často ani nevšimne. Později se tyto výpadky rozšiřují a není výjimkou, že pacient zaznamená potíže až při ztrátě zraku okolo 40 %. Řeč je o glaukomu neboli zeleném zákalu – onemocnění, které se řadí mezi hlavní příčiny slepoty ve vyspělých zemích.

Zvýšený nitrooční tlak jako hlavní příčina glaukomu

Za nejvýznamnější rizikový faktor rozvoje glaukomu je všeobecně považován zvýšený nitrooční tlak. Ten je ovlivněn přítokem a odtokem nitrooční tekutiny, které jsou za normálních okolností v rovnováze. Vzhledem k tomu, že oko je umístěno v poměrně malém a pevném obalu (očnici), mívá jakékoliv zvýšení nitrooční tekutiny vliv na zrakový nerv. Ten je u zdravého oka zodpovědný za přenos vizuální informace z oka do mozku. Zvýšený nitrooční tlak způsobuje jeho postupné odumírání, což má za následek ztrátu zorného pole. Zpočátku se objevují pouze drobné výpadky po stranách zorného pole, přičemž centrální vidění bývá dlouhou dobu bez poškození. V tom spočívá zákeřnost tohoto onemocnění. Dotyčnému trvá i několik let než si problému všimne.

K úplnému odtoku nitrooční tekutiny z oka dochází v oblasti takzvaného komorového úhlu. Jedná se o úhel, který mezi sebou svírá rohovka s duhovkou. Pokud je tento úhel otevřený, a i přesto nitrooční tlak narůstá, mluvíme o glaukomu s otevřeným úhlem, který tvoří převážnou většinu všech glaukomů (zhruba 90 %).

V druhém případě, kdy je úhel zavřený, se jedná o glaukom s uzavřeným úhlem. U tohoto typu glaukomu bývá nitrooční tlak zvýšen náhle a typické jsou pro něj prudké bolesti oka a okolí a rozmazané vidění.

Další rizikové faktory: věk, dědičnost, ale i léky či cukrovka

Jak už bylo uvedeno výše, nejčastějším typem zeleného zákalu je ten s otevřeným úhlem. Proto se dále budeme věnovat pouze jemu.

Rozlišujeme primární a sekundární formy tohoto onemocnění. U primárního glaukomu s otevřeným úhlem dochází k pomalé blokádě odtokových kanálků bez zjevné příčiny a nitrooční tekutina tak není dostatečně odváděna. Rizikovými faktory této formy mohou být:

Onemocnění, úraz či nádor

Druhou formou zeleného zákalu s otevřeným úhlem je ta sekundární. Mluvíme o ní tehdy, pokud má pomalá blokáda odtokových kanálů zřejmý důvod. Může postihovat pouze jedno oko, a to v důsledku:

Zelenému zákalu nelze zcela předcházet, jeho riziko lze však snížit prevencí rizikových faktorů. Navíc v případě, že se u vás některé z nich vyskytují, zejména je-li vám více než 40 let, je vhodné se objednat na screeningové vyšetření zraku. Výpadky zorného pole jsou při glaukomu totiž nevratné, včasnou léčbou lze však onemocnění zpomalit a zabránit slepotě.

(mraf)

Zdroje a použitá literatura:

Gedde, S. J. et al. Primary Open-Angle Glaucoma Suspect Preferred Practice Pattern. Ophthalmology. 2021; 128(1):P151-P192. Dostupné z:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34933743/

https://www.tribune.cz/archiv/glaukom-se-neda-vylecit-je-ale-mozne-jej-udrzet-pod-kontrolou/

https://www.prolekare.cz/tema/glaukom/detail/patofyziologie-glaukomu-105121

https://www.zeiss.cz/vision-care/lepsi-videni/zdravi-prevence/zelenz-zakal-glaukom-vse-co-potrebujete-vedet-o-druhe-nejcastejsi-pricine-slepoty.html

website.web.zz.text.newsletter_free_subscribe