Přeskočit navigaci Úvodní stránka O projektu Redakční rada Informace pro média Napsali o nás Kontakt RSS
 

Slovníček pojmů

A
Aberace
Rozmazaná nebo zdeformovaná kvalita obrazu (vidění), která je důsledkem zhoršených vlastností optického aparátu (např. tvar, zakřivení, hustota).

Ablace
Chirurgické odstranění části těla.

Afakie
Chybění oční čočky.

Afterimage
Pocit, že stále vidím objekt, který již není v mém zorném poli (například po zavření očí).

Achromatopsie
Vrozená neschopnost rozeznávat barvy (barvoslepost).

Akomodace
Schopnost oka zaostřit na různě vzdálené předměty. Tato schopnost je umožněna ohebností čočky, která mění svoji tloušťku.

AK (astigmatická keratotomie)
Chirurgický zákrok používaný k léčbě mírných forem astigmatismu.

Amakrinní buňka
Typ nervové buňky, který se nachází v sítnici (retině).

Amauróza
Slepota.

Amblyopie
Tupozrakost. Snížená zraková ostrost při nepřítomné strukturální vadě oka.

AMD (age related macular degeneration)
Degenerace buněk ve žluté skvrně, v místě nejostřejšího vidění. Tato nemoc se typicky objevuje ve vyšším věku.

Amoce sítnice
Odchlípení sítnice.

Anamnéza
Informace o chorobách, které pacient v životě prodělal, o chorobách v jeho rodině a o jeho životních podmínkách.

Aneuryzma
Slabá stěna cévy, která způsobí její vyklenutí.

Angiografie
Vyšetření používané ke zobrazení cév v oční sítnici nebo duhovce.

Angiom
Nezhoubný nádor tvořený malými cévami. Může být umístěn kdekoliv v těle. Pokud je uložen na sítnici, může způsobovat její odchlípení.

Aniridie

Vrozený defekt, kdy se dítě narodí bez duhovky. Proto není schopné regulovat vstup světelných paprsků do oka. Jedinou léčbou je použití barevných očních čoček, které zabrání neregulovanému vstupu světelných paprsků.

Anizometropie
Stav, kdy na každém oku je jiná dioptrická mohutnost. Mírná anizometropie je u většiny lidí.

Anterior
Latinský výraz pro „přední, uložený vpředu“.

Antioxidanty
Látky (např. některé vitamíny), které dokáží v organismu vychytávat a neutralizovat škodlivé kyslíkové radikály.

A-Scan
Typ ultrazvuku, který emituje vlny o vysokých frekvencích. Užívá se pro odlišení zdravých a patologických struktur oka nebo pro měření délky očního bulbu.

Asférická čočka
Asférická kontaktní čočka používaná u pacientů s astigmatismem nebo vysokým stupněm presbyopie.

Astigmatismus
Nerovnoměrné zakřivení rohovky, díky kterému se světelné paprsky vstupující do oka nesetkávají na sítnici v jediném ohnisku. Lidé se s astigmatismem často již narodí a tato vada se většinou nezhoršuje s věkem. Astigmatismus je často spojen s daleko- nebo krátkozrakostí.

Atrofie
Zmenšení nebo ztenčení původně zdravého a normálně vyvinutého orgánu.

Autorefraktometr
Přístroj k měření počtu dioptrií.

B
Barvocit
Schopnost rozlišovat barvy.

Bělima
Skléra. Tuhá bílá vrstva obalující oční kouli.

Bifokální
Brýle, které v každé čočce obsahují dvě různé optické mohutnosti, zpravidla pro vidění na blízko a na dálku.

Binokulární vidění
Schopnost zaostřit na sledovaný objekt oběma očima zároveň a vytvořit na sítnici z obou očí spojený jediný obraz. Špatné binokulární vidění mají obvykle malé děti. Dospělí s poruchou binokulárního vidění mají potíže s vnímáním hloubky a vzdálenosti předmětů.

Blefaritis
Bakteriální zánět očního víčka.

Blefarochalaza
Nadbytečná kůže na víčkách, většinou horních. Způsobuje pocit těžkých, unavených očí a odstraňuje se operačním zákrokem.

Blefaroplastika
Chirurgický zákrok ke zlepšení vzhledu a funkce očních víček, používá se při blefarochalaze.

Blefarospasmus
Násilné sevření očních víček, které pacient nemůže vůlí ovlivnit. Je způsobeno špatnou funkcí nervů, které ovládají oční svaly. V mírnější formě může způsobovat například „tiky“.

B-Scan
Ultrazvukové vyšetření, během kterého se vlny odrážejí od očních tkání a optických struktur. Používá se ke zobrazení struktur, které není možné pozorovat přímo.

C
Cévnatka
Choroidea. Vrstva obalující oční kouli, která je hustě prostoupena krevními kapilárami. Leží mezi bělimou a sítnicí.

CO2 laser
Vysokoenergetický laser, který je možné použít k chirurgickým řezům. Dokáže vaporizovat (odpařovat) svrchní vrstvu kůže aniž by poškodil vrstvy ležící pod ní.

Cylindrická skla
Speciální skla užívaná pro korekci astigmatismu.

D
Dakryocystitida
Zánět slzného vaku.

Dalekozrakost
Hypermetropie. Stav, kdy pacient vidí dobře na dálku, avšak špatně na blízko. Světelné paprsky se nesbíhají v ohnisku na sítnici, ale za sítnicí.

Diabetická retinopatie
Závažná komplikace dlouhotrvajícího diabetu, kdy jsou postupně poškozovány jemné cévy v oční sítnici retině). Pokud se nemoc včas neléčí, může končit slepotou. Proto by všichni pacienti s diabetem (cukrovkou) měli podstupovat pravidelné vyšetření u očního lékaře.

Diplopie
Dvojité vidění. Situace, kdy se nám jediný objekt jeví jako dva.

Dvojité vidění
Diplopie. Situace, kdy se nám jediný objekt jeví jako dva.

Dystrofie rohovky
Dědičná onemocnění na rohovce.

E
Ektopie čočky
Vrozená vada, kdy čočka zaujímá jiné místo v oku než normálně.

Ektropium
Vyvrácení okraje víčka od oka. Často způsobuje slzení a je možné jej operačně upravit.

Emetropie
Nepřítomnost žádné dioptrické vady. Ideální zraková ostrost.

Entropium
Vtočení okraje víčka dovnitř, řasy jsou obráceny proti bulbu a dráždí spojivku a rohovku. Řeší se operačně.

Enukleace
Chirurgické vynětí oční koule z očnice například kvůli nemoci nebo vážnému poranění oka.

Episkleritida
Zánětlivé onemocnění skléry (bělimy).

Excimerový laser
Vysokoenergetický laser, která se používá u zákroků PRK a LASIK. Odstraňuje přesnou vrstvu tkáně rohovky a tím dokáže upravit refrakční vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus).

Exoftalmus
Posunutí oka v očnici směrem dopředu („vypoulení“ oka).

F
Fakická čočka
Nitrooční čočka, která se umisťuje dovnitř oka před vlastní čočku pacienta. Používá se při korekci vyšších dioptrických vad.

Fakoemulzifikace
Odstranění šedého zákalu za pomoci ultrazvuku.

Fixační bod
Bod ve zrakovém poli, na který obě oči zaostřují. Na sítnici se zobrazuje v místě žluté skvrny, kde je vidění nejostřejší.

Fluorescenční angiografie
Vyšetření používané ke zobrazení cév v sítnici a v duhovce. Fluorescenční barvivo se aplikuje injekčně do žíly na paži a odtud se dostává do krevního řečiště v oku.

Fotofobie
Zvýšená citlivost na světlo. Světlo je vnímáno jako nepříjemné. Často je spojena s nadměrným slzením a může být způsobena zánětem duhovky nebo rohovky.

Fovea
Žlutá skvrna. Místo nejostřejšího vidění na sítnici s největší hustotou čípků.

Fundus
Oční pozadí. Část oka, kterou lékař vyšetřuje oftalmoskopem.

G
Glaukom
Zelený zákal. Poškození zrakového nervu, které může vést až ke slepotě. Často je způoben abnormálním zvýšením nitroočního tlaku.

Glaukom s otevřeným úhlem
Nejčastější forma zeleného zákalu. Komorový úhel a odtok nitrooční tekutiny není mechanicky blokován, přesto bývá často zvýšený nitrooční tlak a dochází k poškození zrakového nervu.

Glaukom s uzavřeným úhlem
Méně častá forma zeleného zákalu. Komorový úhel a tím i odtok nitrooční tekutiny z oka je mechanicky blokován především duhovkou. Může se projevit jako akutní glaukomový záchvat se silnou bolestí a přechodnou ztrátou vidění.

Gonioskopie
Vyšetření komorového úhlu pomocí speciální kontaktní čočky, která se přikládá do oka po místním znecitlivění.

H
Hemianopsie
Výpadek vidění v jedné polovině zorného pole.

Hemoragie
Krvácení.

Hordeolum
Ječné zrno. Zánět žlázek umístěných při okraji řas.

Hypermetropie
Dalekozrakost. Stav, kdy pacient vidí dobře na dálku, avšak špatně na blízko. Světelné paprsky se nesbíhají v ohnisku na sítnici, ale za sítnicí.

Ch
Chalasion
Chalázie. Zánětlivé onemocnění žlázek na víčku. Může se spontánně vstřebat nebo je potřeba provést drobný chirurgický zákrok.

Chorioretinitida
Zánětlivé onemocnění cévnatky a sítnice. Pozánětlivé změny na sítnici se projeví výpadky v zorném poli.

Choroidea
Cévnatka. Vrstva obalující oční kouli, která je hustě prostoupena krevními kapilárami. Leží mezi bělimou a sítnicí.

I
Inferior
Latinský výraz pro „spodní, uložený dole“.

Intaktní
Zdravý, nepoškozený.

IOL (intraocular lens)
Nitrooční čočka. Plastová čočka, která může být chirurgicky vložena do oka. Může zcela nahradit původní čočku nebo být uložena před ni.

Iridocyklitida
Zánětlivé onemocnění duhovky a řasnatého tělíska.

Iridoplegie
Na osvětlení nereagující zornice, která je stále stejně středně široká (například po úraze).

Iris
Duhovka.

Iritida
Zánět duhovky.

Ischémie
Nedostatečné okysličení orgánů nebo tkání, které jsou tímto stavem poškozovány.

K
Katarakta
Šedý zákal. Zakalení normálně čiré čočky, často vznikající v pokročilejším věku. Většina lidí nad šedesát let má alespoň mírnou formu šedého zákalu. Řeší se operačním zákrokem.

Keratitida
Zánětlivé onemocnění rohovky, které může být způsobeno například infekcí, kontaktními čočkami, cizím tělesem v oku, příliš intenzivním světlem, nedostatkem vitamínu A, nedostatečným zvlhčením oka nebo alergií.

Keratokonjunktivitida
Zánět rohovky a spojivek.

Keratokonus
Dědičné degenerativní onemocnění rohovky charakterizované všeobecným ztenčením a vyklenutím rohovky v jednom místě, které zhoršuje kvalitu vidění obvykle na obou očích.

Keratoplastika
Transplantační operační výkon, kdy se část zkalené rohovky nahrazuje štěpem ze zdravé rohovky.

Keratotopografie
Vyšetření povrchu rohovky, které poskytuje barevnou mapu znázorňující lomivost rohovky v jednotlivých oblastech.

Kolagen
Ve vztahu k oku je kolagen vláknitý protein uvnitř rohovky, který pomáhá udržovat její tvar. Některé nové laserové metody kolagenová vlákna zahřívají na vysokou teplotu, čímž mění tvar rohovky.

Kolobom
Vrozená vada oka vznikající poruchou uzávěru embryonální oční štěrbiny. Může postihovat duhovku, řasnaté tělísko, cévnatku a zrakový nerv nebo postihnout celé oko v rozsahu od sítnice až po okraj zornice.

Komorový úhel
Oblast v přední oční komoře, kudy odtéká z oka přebytečná nitrooční tekutina. Špatné utváření komorového úhlu může zapříčinit vznik zeleného zákalu.

Konjunktiva
Spojivka. Tenká blanka vystýlající vnitřní povrch očního víčka a pokrývající malou část skléry.

Kontrastní citlivost
Zraková schopnost rozlišit detaily mezi objektem a jeho pozadí v závislosti na míře světelného kontrastu.

Konvergence
Koordinovaný pohyb obou očí, který umožňuje správné zobrazení sledovaného předmětu na stejném místě obou sítnic.

Korekce
Výraz používaný pro metody, které mají za úkol odstranit dioptrickou vadu (brýle, kontaktní čočky, laserový zákrok).

Kornea
Rohovka. Průhledná struktura pokrývající přední část oka.

Krátkozrakost
Myopie. Stav, kdy pacient vidí dobře na blízko, avšak špatně na dálku. Světelné paprsky se nesbíhají v ohnisku na sítnici, ale před sítnicí.

Kryocyklotermie
Zákrok, který má za úkol snížit produkci nitrooční tekutiny. Spočívá v destrukci části řasnatého tělíska, kde se nitrooční tekutina tvoří.

L
Lagoftalmus
Neschopnost úplně zavřít oko. Vzniká například při obrně lícního nervu a je při něm důležité chránit oko před vyschnutím.

Lakrimální
Slzný.

LASEK (Laser Epithelial Keratomielusis)
Technika laserové refrakční chirurgie, kdy se rohovka modeluje excimerovým laserem pod epiteliálním lalokem.

Laser
Zkratka z anglických slov Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. Úzký svazek paprsků o vysoké intenzitě, který má v dneším očním lékařství (a nejen v něm) velmi široké použití. Známe různé druhy laserů (excimerový, erbiový, holmiový apod.), které se používají k různým účelům.

LASIK (Laser In-Situ Keratomileusis)
V současnosti nejpoužívanější metoda laserové refrakční chirurgie. Chlopeň svrchní rohovkové tkáně je odklopena, aby se laserem mohla seříznou hlouběji uložená rohovková tkáň.

Laterální (lateralis)
Latinský výraz pro „postranní, uložený na boku“.

Lensektomie
Vynětí čočky z oka.

M
Makula
Fovea. Místo na sítnici, kde je největší hustota čípků. Místo nejostřejšího vidění.

Makula lutea
Žlutá skvrna. Fovea. Místo na sítnici, kde je největší hustota čípků. Místo nejostřejšího vidění.

Makulární degenerace
Degenerace fotoreceptorů v místě nejostřejšího vidění na sítnici. Tato nemoc se typicky objevuje ve vyšším věku.

Mediální (medialis)
Latinský výraz pro „prostřední, uložený ve středu“.

Melanin
Černý pigment (barvivo) uložený v buňkách pigmentového epitelu, který umožňuje pohlcovat světelné paprsky.

Mikrofakie
Dědičná vada, kdy jsou oční čočky menší a obvykle také více zakulacené. Často na jejím základě vzniká sekundárně zelený zákal.

Mikroftalmus
Vrozený zmenšený oční bulbus.

Mióza
Zúžení zorniček. Jejím opakem je mydriáza, rozšíření zorniček.

Multifokální
Brýle nebo kontaktní čočky, které umožňují zaostřovat na předměty v různých vzdálenostech. Bifokální čočky mají dvě vzdálenosti, na dálku a na blízko, trifokální mají tři různé vzdálenosti ohniska – na blízko, na dálku a na střední vzdálenost. Nejnovější čočky nabízejí kontinuální spektrum zaostření od spodního až po horní okraj čočky.

Mydriáza
Rozšíření zorniček. Jejím opakem je mióza, zúžení zorniček.

Myop
Krátkozraký člověk. Jeho opakem je hypermetrop, dalekozraký člověk.

Myopie
Krátkozrakost. Stav, kdy pacient vidí dobře na blízko, avšak špatně na dálku. Světelné paprsky se nesbíhají v ohnisku na sítnici, ale před sítnicí.

N
Nasální
Latinský výraz pro tu část zorného pole, která je umístěna blíže našemu nosu.

Nekróza
Odumírání tkáně nebo orgánu z důvodu nejrůznějšího poškození.

Neuritida
Zánět nervu.

Nitrooční čočka
Plastová čočka, která může být chirurgicky vložena do oka. Může zcela nahradit původní čočku nebo být uložena před ni.

Nitrooční tlak
Tlak uvnitř oka, který je určován množstvím nitrooční tekutiny, která je v oku obsažena.

Nystagmus
Nechtěný a rytmický pohyb očí ze strany na stranu. Běžně vzniká například při jízdě na kolotoči, jinak je známkou nervového onemocnění.

O
OCT (optická koherentní tomografie)
Přístroj, který umožňuje velmi podrobné vyšetření sítnice.

Oční hypertenze
Stav, kdy je zvýšený nitrooční tlak, ale nemusí to ještě znamenat zelený zákal (poškození zrakového nervu).

Odchlípení sítnice
Amoce sítnice. Stav, kdy se smyslový epitel sítnice odchlipuje od pigmentového epitelu. Závažný stav se musí včas řešit operací, jinak může končit úplnou slepotou.

Oftalmolog
Oční lékař.

Oftalmologie
Oční lékařství. Medicínský obor zabývající se lidským okem, zrakem a chorobami s tím souvisejícími.

Oftalmoskop
Přístroj, který se používá k vyšetření očního pozadí.

Okulární
Týkající se oka, mající souvislost s okem.

Optická zóna
Oblast rohovky, ve které dochází ke změně jejího zakřivení.

Optický disk
Také zvaný „papila optického nervu“. Kruhovitá oblast na očním pozadí, kde optický (zrakový) nerv vstupuje do sítnice. Toto místo neobsahuje žádné fotoreceptory, proto se také nazývá „slepá skvrna“.

Optický nerv
Nerv spojující oko s mozkovým zrakovým centrem. Přenáší do mozku impulsy tvořené v sítnici. Degenerace části optického nervu je podstatou onemocnění zeleným zákalem.

Optometrie
Nelékařský obor zabývající se vyšetřováním oka, měřením zraku a předepisováním korekčních pomůcek (brýle, kontaktní čočky).

Optometrista
Odborník v optometrii, nemá lékařské vzdělání.

Orbita
Latinský výraz pro „očnici“.

P
Pachymetrie
Ultrazvuková metoda užívaná pro určení tloušťky rohovky. Důležité vyšetření v laserové léčbě refrakčních vad.

Papila optického nervu
Také zvaná „optický disk“. Kruhovitá oblast na očním pozadí, kde optický (zrakový) nerv vstupuje do sítnice. Toto místo neobsahuje žádné fotoreceptory, proto se také nazývá „slepá skvrna“.

Pars plana vitrektomie
Operace nazývaná podle místa, kterým vstupuje chirurg do sklivcové dutiny. Touto metodou se operují především onemocnění sklivce a sítnice.

Perforace
Latinský výraz pro „proděravění“.

Periferní vidění
Postranní vidění. Vnímání předmětů, které neleží ve směru našeho pohledu.

Perimetrie
Metoda, pomocí které se vyšetřuje rozsah periferního vidění.

Pleoptika
Způsob léčení tupozrakosti u dětí. Může spočívat například v zakrytí dobře vidícího oka, aby se tupozraké oko donutilo přijímat více zrakových podnětů.

Polarizační čočka
Brýlové čočky (u slunečních brýlí), které chrání oko před UV zářením a zároveň dokáží redukovat rušivé odlesky a odrazy světla. Proto umožňují ostřejší vnímání barev a lepší vidění ve slunečních brýlích.

Posterior
Latinský výraz pro „zadní, uložený vzadu“.

Presbyopie
Vetchozrakost. Zhoršení schopnosti čočky akomodovat, které obvykle přichází s věkem. Důsledkem je špatné vidění do blízka.

PRK (fotorefraktivní keratektomie)
Jedna z metod laserové refrakční chirurgie. Její podstatou je odstranění centrální části rohovky.

Přední kapsulotomie
Chirurgická technika užívaná v léčbě šedého zákalu spočívá v cirkulárním otevření přední plochy pouzdra, které obsahuje oční čočku.

Přední segment
Přední třetina oka, která zahrnuje rohovku, přední oční komoru, duhovku a ciliární tělísko.

Pterygium
Tkáň spojivky přerůstající přes rohovku. V některých případech je možné chirurgické řešení.

Ptóza
Pokles horního očního víčka. Může být vrozená nebo způsobená nedostatečnou funkcí svalu, který víčko udržuje v patřičné pozici.

Pupila
Zornice. Její rozšíření nebo naopak zúžení reguluje množství světelných paprsků, které vstoupí dovnitř do oka.

R
Refrakce
Poměr celkové lomivosti všech lomných prostředí oka k délce oční koule. Pokud je refrakce ideální (oko bez dioptrické vady), leží sítnice v ohnisku optického systému.

Refrakční chirurgie
Oční chirurgie, která má za úkol korigovat dioptrické vady buď pomocí změny tvaru a tloušťky rohovky nebo pomocí nitroočních čoček implantovaných dovnitř do oka.

Refrakční vada
Optická vada oka, která způsobí, že světelné paprsky vstupující do oka se spojují před sítnicí (krátkozrakost), za sítnicí (dalekozrakost) nebo na několika různých místech sítnice (astigmatismus). Výsledkem těchto stavů je snížená ostrost vidění.

Refraktometr
Zařízení, pomocí kterého se měří refrakční vady oka.

Retina
Sítnice. Vrstva nervových buněk, která vystýlá dvě zadní třetin oka. Retina přeměňuje obraz do elektrických signálů, které putují optickým nervem do zrakového centra v mozku.

Retinitis pigmentosa
Dědičná degenerace sítnice. Objevuje s ena obou očích. Začíná, obvykle již v dětství, šeroslepostí, následují výpadky v zorném poli a nakonec úplná slepota.

Retinoblastom
Často dědičný zhoubný nitrooční nádor, který vzniká z buněk retiny (sítnice). Pokud se neléčí (vyjmutím oka), končí smrtelně.

Retinopatie
Chorobné změny na sítnici a jejích cévách, které souvisí s jiným celkovým onemocněním (vysoký krevní tlak, diabetes).

Retinopexe
Způsob uzávěru trhliny v sítnici vytvořením chorioretinální jizvy.

Retinoschíza
Degenerativní onemocnění sítnice charakterizované rozštěpem části sítnice.

Rhodopsin
Zrakový pigment obsažený v tyčinkách.

RK (radiální keratotomie)
Chirurgická metoda pro léčbu refrakčních vad, kde se provádí cirkulární naříznutí periferní části rohovky.

Rohovka
Kornea. Průhledná struktura pokrývající přední část oka.

Rohovková dystrofie
Vzácné dědičné onemocnění, které je charakterizované ukládáním abnormálního materiálu v rohovkové tkáni. To se může projevit až později v průběhu života a způsobí zakalení rohovky.

Rohovkový vřed
Defekt na povrchu rohovky, obdobný zranění nebo vředu na kůži. Rohovkový vřed může být způsobený zraněním, drážděním řasami, vyschnutím oka nebo infekcí.

S
Sakadické pohyby
Rychlé a vůlí neovlivnitelné pohyby oka o minimálním rozsahu.

Sférofakie
Vrozená vada oční čočky, při které jsou čočky více kulovité než obvykle. Často jsou také menší a mohou způsobovat vznik sekundárního zeleného zákalu.

Sicca syndrom
Nazývá se také Sjogrenův syndrom. Onemocnění žláz a dalších tkání v těle, které se obvykle projevuje nemocemi pojivové tkáně a suchem v ústech a očích.

Sítnice
Retina. Vrstva nervových buněk, která vystýlá dvě zadní třetin oka. Retina přeměňuje obraz do elektrických signálů, které putují optickým nervem do zrakového centra v mozku.

Sjogrenův syndrom
Nazývá se také „sicca syndrom“. Onemocnění žláz a dalších tkání v těle, které se obvykle projevuje nemocemi pojivové tkáně a suchem v ústech a očích.

Skléra
Bělima. Tuhá bílá vrstva obalující oční kouli.

Sklivcové zákaly
Drobné částečky uvnitř sklivce. Člověk je vnímá jako malé stíny, které se pohybují v jeho zorném poli spolu s pohyby oka a které nelze odstranit mrkáním.

Sklivec
Čirá rossolovitá hmota, která vyplňuje větší část očního bulbu.

Skotom
Výpadek nebo zastínění v zorném poli.

Slabozrakost
Podstatné snížení zrakové ostrosti na obou očích.

Slepá skvrna
Také zvaná „optický disk“ nebo „papila optického nervu“. Kruhovitá oblast na očním pozadí, kde optický (zrakový) nerv vstupuje do sítnice. Toto místo neobsahuje žádné fotoreceptory.

Snellenovy optotypy
Tabule s písmeny nebo symboly různých standardizovaných velikostí, na kterých se vyšetřuje zraková ostrost.

Strabismus
Šilhání.

Stroma
Vnitřní vrstva rohovky.

Sufuze spojivky
Krvácení pod spojivku.

Suché oko
Stav způsobený sníženou produkcí nebo špatným složením slz. Projevuje se zčervenáním, otokem a podrážděním postiženého oka. Většinou se upraví při použití „umělých slz“.

Superior
Latinský název pro „horní, umístěný nahoře“.

Š
Šedý zákal
Katarakta. Zakalení normálně čiré čočky, často vznikající v pokročilejším věku. Většina lidí nad šedesát let má alespoň mírnou formu šedého zákalu. Řeší se operačním zákrokem.

Štěrbinová lampa
Mikroskop používaný k vyšetření především předního, ale i zadního segmentu oka.

T
Temporální
Latinský název pro tu část zorného pole, která je umístěna blíže našim spánkům.

Tonometr
Zařízení pro měření tlaku. V oftalmologii se jím měří tlak nitrooční.

Tonometrie
Měření nitroočního tlaku.

Topograf
Zařízení pro vyšetření povrchu rohovky. Poskytuje barevnou mapu znázorňující lomivost rohovky v jednotlivých oblastech.

Trabekulektomie
Jeden z typů operace zeleného zákalu. Má za úkol zlepšit odtok nitrooční tekutiny a tím snížit nitrooční tlak.

Trachom
Infekční onemocnění oka způsobené mikroorganismem Chlamydia trachomatis. Neléčené může vést až ke slepotě.

Transplantace rohovky
Transplantační operační výkon, kdy se část zkalené rohovky nahrazuje štěpem ze zdravé rohovky. Nazývá se také keratoplastika.

Tupozrakost
Amblyopie. Snížená zraková ostrost při nepřítomné strukturální vadě oka.

U
Ultrazvuk
Vyšetření, které má v medicíně široké použití, se užívá také v očním lékařství. Ultrazvukový přístroj vysílá do oka vlny, které se v různé míře odráží od jednotlivých očních struktur. To umožňuje vyšetřit jednotlivé tkáně uvnitř oka a rozeznat chorobné stavy.

Uvea
Střední vrstva oční koule s četnými cévami. Má tři složky: cévnatku, řasnaté tělísko a duhovku.

Uveitida
Zánětlivé onemocnění uveálního traktu: cévnatky, řasnatého tělíska a duhovky. Nejčastější příznaky jsou bolest oka, citlivost na světlo, zhoršené vidění, slzení a zčervenání oka.

V
Vaskularizace rohovky
Prorůstání drobných cév do původně bezcévné rohovky, což zhoršuje její propustnost pro světelné paprsky.

Vetchozrakost
Presbyopie. Zhoršení schopnosti čočky akomodovat, které obvykle přichází s věkem. Důsledkem je špatné vidění do blízka.

Vitrektomie
Odstranění sklivcové hmoty z oční koule a jeho nahrazení například plynem nebo silikonovým olejem.

Vizus
Zraková ostrost.

VPMD (věkem podmíněná makulární degenerace)
Degenerace buněk ve žluté skvrně, v místě nejostřejšího vidění. Tato nemoc se typicky objevuje ve vyšším věku.

X
Xantelazma
Žlutavé ložisko na očním víčku, známka zvýšené hladiny cholesterolu v krvi.

Z
Zadní kapsulotomie Laserový zákrok, který je někdy nutné provést po chirurgickém řešení šedého zákalu. Během operace šedého zákalu se odtsraňuje přední část pouzdra, ve kterém je umístěna čočka, zadní část se obvykle ponechává. Pokud se zadní část pouzdra zakalí, je také nutné ji odstranit.

Zelený zákal
Glaukom. Poškození zrakového nervu, které může vést až ke slepotě. Často je způoben abnormálním zvýšením nitroočního tlaku.

Zraková dráha
Průběh nervových spojení, skrze která probíhají zrakové impulsy ze sítnice do zrakového centra v mozkové kůře.

Zraková ostrost
Vizus. Rozlišovací schopnost oka neboli nejmenší vzdálenost dvou bodů v prostoru, které je ještě oko na určitou vzdálenost schopno rozlišit.

Zrakové pole
Část prostoru, který je oko schopno vnímat (periferním viděním), pokud se dívá přímo před sebe.

Ž
Živnatka
Uvea. Střední vrstva oční koule s četnými cévami. Má tři složky: cévnatku, řasnaté tělísko a duhovku.

Žlutá skvrna
Nazývaná také makula nebo fovea. Místo na sítnici, kde je největší hustota čípků. Místo nejostřejšího vidění.

 

Velikost písma:

A A A

Vyhledávání

 
 

E-mailový zpravodaj

 

Poradna lékaře

 

Hrozí Vám glaukom?

Zodpovězte několik otázek a poraďte se s lékařem.

Otestovat se stáhnout dotazník v PDF
 

Soute�te s n�mi

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.

 

Spolupracujeme

 
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba